Nederlands Kampioenschap Freestyle 10 November 2019

Op 10 November 2019 wordt het Nederlands Kampioenschap Freestyle weer gehouden in Maarssen. Noteer deze datum in uw agenda.

De K.K.N. heeft in de planning een Freestyle seminar te organiseren in overleg met de aangesloten schooleigenaren. Deze datum moeten we nog vastzetten, maar in de verwachting zal deze 6 of 13 oktober plaatsvinden.

We zullen tijdig door de schooleigenaren naar de leden hierover laten informeren.